setdresser Sander Lee logo: setdressing on-set, stand-by props

 

Algemene Voorwaarden : on-setdresser / standby props

 

 

Artikel 1: Definities

 

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  De on-setdresser /standby props: Sander Leemans, gevestigd te Tuinderijlaan 15, 1036 LM Amsterdam en ingeschreven bij de KVK onder nummer: 34343041
  De producent: de producer en/of productiemaatschappij: _______________
  De productie: de productie: ___________ waarvoor de overeenkomst is aangegaan met de producent. (In de voorwaarden wordt op sommige punten onderscheid gemaakt tussen commerciële opdrachten en drama/fictie)
  De on-setdresser’s bus: de on-setdresser /standby props eigen bus met apparatuur.

 

Artikel 2: Algemeen

 

 • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de on-setdresser/standby props en de producent, tenzij van deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW

 

Artikel 3: Duur van de overeenkomst

 

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaald aantal draai- en prep-dagen in een vooraf bepaalde draaiperiode voor de productie zoals beschreven in de overeenkomst.
 • Voor eventueel additionele draaidagen en/of draaidagen buiten de overeengekomen draaiperiode dient opnieuw overeenstemming te worden bereikt tussen de producent en on-setdresser/standby props
 • In het geval dat de producent onverhoopt minder draaidagen in de draaiperiode kan aanbieden dan vooraf overeengekomen, vervalt de eventueel door de producent bedongen kortingen op de dagfee.

 

Artikel 4: Werkzaamheden

 

 • De uitvoering van on-setdresser/standby props werkzaamheden op en rond de (film)set in de breedste zin tijdens draaidagen voor de productie, alsmede eventuele voorbereidingen hierop tijdens prepdagen.

 

Artikel 5: Honorarium

 

 • De overeengekomen dagfee geldt voor draaidagen, prep-dagen en voor reisdagen mét de on-setdresser’s bus.
 • In de overeengekomen dagfee is niet meegenomen; de vergoeding voor bus & apparatuur tenzij vooraf anders overeengekomen.

 

Artikel 6: Draaidagen

 

 • Voor drama/fictie producties geldt:
  Een draaidag is 10 uur incl. 30 min. lunch, maar exclusief reistijd, mits binnen 12 uur uit en thuis, gerekend van(pre)call tot ‘bus dicht’, minus eventueel genoten ontbijt en wrap-hap.
 • Voor commerciële producties geldt:
  Een draaidag is 10 uur uit en thuis incl. 30 min. lunch, gerekend van (pre)call tot ‘bus dicht’ plus reistijd van en naar huis, standplaats of hotel, minus eventueel genoten ontbijt en wrap-hap

 

Artikel 7: Overuren

 • Overuren worden per dag berekend. Overuren worden niet gecompenseerd tijdens andere draaidagen.
 • Voor de 1ste 4 overuren per draaidag wordt 150% van het uurtarief gerekend. (dus: 150% x dagprijs/10u)
  Voor de volgende 2 overuren: 200% van het uurtarief. Daarna 300%.
 • Overuren worden afgerond op kwartieren en meegenomen op de eerstvolgende factuur.

 

Artikel 8: Bus + apparatuur

 

 • In de overeenkomst is een vergoeding per draaidag voor de on-setdresser’s bus opgenomen tenzij vooraf anders overeengekomen.

 

Artikel 9: Kilometervergoeding

 

 • Voor alle gereden km’s met de on-setdresser’s bus wordt € 0,40/km in rekening gebracht.
  Dit geldt voor alle gereden km’s t.b.v. van de productie gerekend vanaf huis, hotel of standplaats

 

Artikel 10: Materialen

 

 • Op de laatste factuur voor de productie wordt een, in alle redelijkheid, geschat bedrag in rekening gebracht als vergoeding voor verbruikte materialen tijdens de productie. Denk hierbij aan tape’s, tac’s, folies, dirty down’s etc.

 

Artikel 11: Prep-dagen

 • Voor prep-dagen wordt de overeengekomen dagfee in rekening gebracht.
 • Het aantal prep-dagen wordt voor aanvang van de productieperiode afgesproken met de producent op basis van het script.
 • Prep-werkzaamheden voor drama/fictie zijn o.a.: script-analyse, breakdownvergadering(en), recce’s, propsoverdrachten en voorbereidingen voor specifieke effecten.
 • Wanneer tijdens de productieperiode blijkt dat er additionele prep-dagen nodig zijn, wordt dit eerst aan de producent voorgelegd.

 

Artikel 12: Reisdagen

 

 • Voor reisdagen met de on-setdresser’s bus met apparatuur en/of props wordt de overeengekomen dagfee in rekening gebracht.
 • Voor reisdagen met door de producent georganiseerd vervoer wordt 75% van de overeengekomen dagfee in rekening gebracht

 

Artikel 13: Nachttarief

 

 • Voor reis- en/of werk-tijd tussen 00:00 en 06:00 geldt een toeslag van 50% op de overeengekomen uurprijs (dagfee/10u)

 

Artikel 14: Uitslaapdag

 

 • Wanneer een fictie/drama draaidag aan het eind van een aaneengesloten blok van draaidagen pas na middernacht eindigt, wordt een uitslaapdag in rekening gebracht van 100% van de overeengekomen dagfee (zonder vergoeding voor bus en apparatuur)
 • In geval van een commerciële productie, geldt dit voor die draaidagen met thuiskomst of aankomst in een hotel na middernacht.

 

Artikel 15: Forced call’s / turnaround violation

 

 • Voor elk uur minder dan 10 uur tussen thuiskomst of aankomst bij hotel na een draaidag èn vertrek voor de volgende draaidag wordt een extra overuur (150% x dagfee/10u) in rekening gebracht.

 

Artikel 16: French hours / running lunch

 

 • In het geval dat de productie besluit om tijdens een draaidag een running lunch of french hours te hanteren, dient dat op voorhand overlegd te worden met de on-setdresser/ standby props.
 • Voor commerciële producties gaan op deze draaidagen overuren in na 9 uur uit en thuis .
 • Voor drama/fictie producties gaan op deze draaidagen overuren in na 9 uur en reistijd-overuren na 11 uur.

 

Artikel 17: 6e & 7e dag

 

 • Een 6e en eventueel 7e draaidag aan het eind van een aaneengesloten blok van draaidagen wordt voor respectievelijk 150% en 200% van de overeengekomen dagfee in rekening gebracht
 • Een 6e en/of 7e draaidag kan uitsluitend worden ingepland door de producent ná instemming van de on-setdresser/standby-props.

 

Artikel 18: Overnachtingen

 

 • In geval dat de producent besluit dat één of meerdere overnachtingen nabij de locatie nodig zijn, dan dient de producent een niet-gedeelde hotelkamer met gratis WIFI aan te bieden.
 • De on-setdresser’s bus dient dan bewaakt, of veilig achter een af te sluiten omheining geparkeerd te kunnen worden.

 

Artikel 19: Sejour / per diem

 

 • In geval van overnachtingen op lokatie betaalt de producent sejour of per diem. Voor draaidagen: € 25. Voor niet-draaidagen: € 50,-
 • Dit bedrag wordt cash overhandigd of (onbelast) overgemaakt op de priverekening van de on-setdresser/standby props.

 

Artikel 20: Annulering

 

 • Wanneer een draaidag  door de producent wordt geannuleerd binnen 24u vóór de dag waarop de draaidag gepland stond, wordt 100% van de overeengekomen dagfee in rekening gebracht.
 • Wanneer dit binnen 48u gebeurd, geldt dit voor 75% van de overeengekomen dagfee en binnen 72u geldt dit voor 50%.

 

Artikel 21: Schade

 

 • Schade aan de on-setdresser’s bus, ontstaan doordat iemand anders dan de on-setdresser/ standby props het voertuig verplaatst òf schade aangericht aan de on-setdresser’s bus door andere productie-voertuigen tijdens de draaiperiode, is voor rekening van de producent zonder tussenkomst van de verzekering van de on-setdresser/standby props

 

Artikel 22: Facturering

 

 • Facturen worden, waar mogelijk, na elke week of ieder draaiblok door de on-setdresser/standby props gemaild naar de producent.
 • Betaling van de facturen door de producent dient binnen 28 dagen te geschieden.

 

Artikel 23: Functietitel / credits

 

 • In het productieboekje, op de crewlist en in het callsheet wordt bij voorkeur gesproken van: on-setdresser / standby props als functietitel. Hiermee sluiten we meer aan bij de internationale standaard. (Internationaal is de bij ons gebruikelijke term; setdresser een andere functie binnen het art department, vandaar)
 • De producent dient er zorg voor te dragen dat op de titelrol en/of credit-lijst van de productie correct wordt vermeld:
  on-setdresser/ standby props: Sander Leemans
  Met voor eventuele assistenten en/of stagiaires de toevoeging: assistent

 

Artikel 24: Premièrekaarten

 

 • Wanneer de on-setdresser /standby props minimaal 10 dagen heeft gewerkt aan de drama/fictie productie, heeft hij of zij recht op 2 toegangskaarten voor de première van de productie.