setdresser Sander Lee logo: setdressing on-set, stand-by props

 

Sander Leemans (1975)

s/d LEE / IMDb

 

 

 

now :

 

on-set dresser /

standby props

 

 

 

 

 

then:

 

construction manager

assistant art director

graphic design

special props

 

 

 

 

 

 

once :

 

artist

 

 

Setdresser:

 

De setdresser is de persoon die op filmsets namens het Art Department het uiterlijk van de film bewaakt tijdens de opnames.

 

In Nederland is de functie van setdresser een combinatie van wat in veel andere landen twee verschillende functies zijn:

 

De on-set dresser gaat tijdens filmopnames over de sets en de props (rekwisieten) in het decor.

 

De standby props zorgt voor de handprops die door de property master (handprops rekwisiteur) worden aangeleverd.

 

Functieomschrijving:

 

In grote lijnen bestaat de setdressers functie in Nederland uit drie aspecten:

 

Het inhoudelijke, creatieve aspect:

 

De setdresser bewaakt het beeld namens het Art Department. Hij/zij kijkt mee op de monitor en past de posities van rekwisieten binnen het kader aan wanneer nodig in de tijd die gegeven wordt tot de eerste take. De setdresser maakt zelfstandig (inhoudelijke) keuzes of overlegd met camera (DOP) en regie om tot het beeld te komen dat recht doet aan de visie van de production designer en de regisseur.

 

De praktische, technische kant:

 

De setdresser zorgt er voor dat de, in het filmscript beschreven rekwisieten of props, op de juiste momenten op de set aanwezig zijn en de eventuele handelingen er mee functioneren. Soms worden speciale rekwisieten of effecten door de setdresser zelf voorbereidt omdat hij/zij er zelf tijdens de draaidag mee moet kunnen werken. De setdresser zorgt er verder voor dat de filmset of het decor gefilmd kan worden zoals door het Art Department ontworpen en voorbereid. Voorts creëert de setdresser werkruimte in de set voor camera en licht wanneer nodig en herstelt de set in ere voor eventuele volgende opnames. De setdresser kan last-minute aanpassingen doen aan de sets en rekwisieten mocht dat gewenst zijn.

 

De continuïteit:

 

De setdresser waakt over de continuïteit waar het de sets en de rekwisieten aangaat. Vaak in nauwe samenwerking met de script-continuiteit. De positionering van rekwisieten kan per scene verschillen. Dit houdt in dat rekwisieten per scene in de juiste staat gepositioneerd in de set aanwezig zijn. De set zelf kan ook verschillende stadia van inrichting, toestand of andere elementen van verlopen tijd nodig hebben gedurende de opnames. Filmopnames zijn zelden chronologisch, dus hiervoor is een goede documentatie belangrijk.